Tehtnica čebelarju omogoča sprotno pridobivanje informacij o stanju v panju

Čebelar mora imeti za oskrbo čebeljih družin primerno opremo, orodje ter priprave. Kaj vse potrebuje za svojo dejavnost, pa je odvisno predvsem od same velikosti in usmeritve čebelarstva. Določeni pripomočki pa so obvezni ne glede na omenjeno. Z njimi si čebelarji na sploh precej olajšajo svoje delo, obenem pa se učinkovito zavarujejo pred piki čebel. Med tovrstne pripomočke je vključena tudi čebelarska tehtnica.

Vsekakor pa funkcija čebelarske tehtnice ni samo merjenje donosa nektarja med pašo. Čebelarjem zagotavlja sprotno pridobivanje podatkov o stanju v panjih. Šele na podlagi tovrstnih informacij lahko učinkovito ter pravočasno ukrepajo in določijo ustrezen čas za točenje medu. S pomočjo tehtnice prav tako lahko predvidijo ter načrtujejo nekatere dejavnosti, na primer hranjenje čebel, selitev na boljšo pašo.

Vsekakor pa funkcija čebelarske tehtnice ni samo merjenje donosa nektarja med pašo. Čebelarjem zagotavlja sprotno pridobivanje podatkov o stanju v panjih

Postavitev čebelarske tehtnice

Tehtnico je treba postaviti na ustrezno mesto v čebelnjak ali pa v hišico, ki je narejena zanjo. Postavljena mora biti prosto in v povsem vodoravni legi. S tem se ne more zmanjšati njena občutljivost. Nanjo se postavi kontrolni panj. Ta se ne sme dotikati drugih panjev oziroma sten čebelnjaka.

Tovrstni pripomoček posreduje tudi podatke o porabi hrane. Če dva ali več dni zapored kaže prekinitev nektarja ter pokaže negativno stanje, je znak, da je paša prenehala. Tehtnica je izravnana, ko dnevni vnos zadosti dnevni porabi čebelje družine po hrani. Upoštevati pa je treba še to, da je lahko izravnana tudi na račun povečanega števila izleženih čebel ter zmanjšane zaloge hrane.

V času prezimovanja čebel je tehtnica neprecenljiv pripomoček

Ko čebele pričnejo prezimovati in se izenačuje zaloga hrane v panjih, je tehtnica nedvomno neprecenljiv pripomoček. V tem obdobju je prav tako dober pokazatelj morebitnega medenja rastlin. Pozimi je dovolj, če se kontrolni panj tehta nekje na vsake deset dni.

Poraba hrane se na začetku leta povečuje. To pokaže tudi samo gibanje tehtnice. Čebelarji tedaj dodajajo medene satove in pogače. Spomladi dobro zapaženi panji postanejo pravi inkubatorji. Pogoj za toploto ter vzrejo mladih čebel je dovolj hrane in cvetnega prahu. V tem času panjev ni primerno odpirati. Čebelarska tehtnica pa je odličen pokazatelj dogajanja v kontrolnem panju pa tudi v celotnem čebelnjaku.

Z uporabo tehtnice se zmanjša tudi strošek čebelarjenja

Tehtnica v čebelnjaku torej ne služi samo za donos, temveč čebelarjem na učinkovit način pomaga reševati številne uganke. Z njeno uporabo ne nazadnje lahko precej zmanjšamo tudi sam strošek tovrstne dejavnosti. Ni nam namreč treba več obiskovati na bolj ali manj oddaljenih stojiščih.

V isti kategoriji:

Enhanced by true google 404 wordpress plugin