Prevozi tovora z ladijskim prevozom

Ko se vozite po cesti verjetno velikokrat srečate kakšen tovornjak. Ko opazujete železnico, verjetno opazite veliko tovornih vlakov. Če pa živite blizu obale, pa so vam gotovo poznane tudi tovorne ladje. Prevozi tovora so danes nekaj razširjenega, saj so ključni za gospodarstvo oziroma za trgovino. Prevozi tovora omogočajo povezovanje na področju trgovanja, saj skrbijo za uvažanje in izvažanje. Vsekakor je pri logistiki različnih tipov prevoza potrebno upoštevati specifike. Tudi prevozi tovora imajo svoje specifike, ki jih je potrbeno upoštevati, če želimo da celoten tovorni prevoz poteka tako, kot si želimo. Z logistiko oziroma organizacijo prevozov tovora pa se sicer ukvarjajo nekateri strokovnjaki oziroma podjetja. Eno izmed naših podjetij, ki poskrbi za zanesljiv prevoz tovora, je gotovo Unitransport. (more…)

Prevoz tovora

Cestni prevoz tovora je premik tovora oz. blaga organskega in anorganskega izvora v različnih agregatnih stanjih in živih živali iz ene točke v drugo. Vrši se po cestni infrastrukturi. Podjetja tovrstne prevoze opravljajo s kamioni ali kombiniranimi vozili. Cilj podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo cestnega transporta, je opraviti kakovostne in poceni storitve, ki poskrbijo, da tovor na zahtevo stranke prispe na cilj v željenem času. Za lastne potrebe se lahko prevoz izvede tudi z osebnim vozilom oz. osebnim vozilom, ki mu je dodano priklopno vozilo.

Tako infrastruktura, kot prevozna sredstva morajo ustrezati svojemu namenu, zahtevam prometne varnosti ter drugim predpisom, pri čemer je potrebno upoštevati, da je cestni promet v različnih državah organiziran različno.
V Sloveniji morajo izvajalci prevozov v cestnem prometu pridobiti tudi posebne licence oz. dovoljenja za izvajanje prevozov potnikov in blaga v notranjem cestnem prometu. Pri nas je tako okoli 3000 pravnih oseb, ki so imetniki tovrstnih prevozniških licenc. Poleg tega je potrebno upoštevati še vrsto drugih pogojev za prevoz tovora v cestnem prometu, ki se navezujejo na tovor na vozilu, označevanje tovora, pogojev za nalaganje in razlaganje tovora, voznike vlečnega vozila, opravljanje gospodarskih prevozov, ipd.. (more…)